Påmeldingsskjema Dekkmontør
Påmelding vil bli sendt til Autobransjens Leverandørforening
Hovfaret 17b 0275 Oslo
Tlf: 907 74 601
E-post: arild.hansen@autobransjen.no
Påmelding:
Fyll ut skjemaet nedenfor:
For ytterligere informasjon kontakt: Arild Hansen telefon 907 74 601.
Påmelding
Firma:*
Organisasjonsnr.:*
Kjedetilknytning: Fakturaadresse (hvis avvik)
Post adresse:*
Postnr/sted:* / /
Firma telefon:*
Kontaktperson/referanse på faktura:*
E-post, kontaktperson:*
CORONA virus: Vi tar forbehold om gjennomføring av kurset på annonserte datoer.
Sted:KVB Norge AS
Adresse:Industriveien 11 C 2020 Skedsmokorset
Kursdato: * Kurs 3 2021
Påmelding:   Fortløpende

Deltagere
# EtternavnFornavnMobilTitte/ansvarsomr.E-post
1
2
3
4
5
6
7
8

Påmeldingsbetingelser

*: Felt merket med rød stjerne (*) må fylles ut.