topp

Seksjon deler/rekvisita

Seksjon Deler/Rekvisita i ABL består av ca. 20 medlemmer, som navnet sier er leverandører av deler og rekvisita.

På delesiden representerer medlemmene de store kjente uavhengige og frittstående deleprodusenter som også leverer til bilfabrikkene.

I henhold til EUs nye Gruppeunntaket leverer ABL.s medlemmer originaldeler og deler av matching quality, det vil si deler av minst samme kvalitet som originaldelene.

Blant medlemmene i Seksjon Deler/Rekvisita finner vi også importører fra store og toneangivende produsenter av rekvisita, tilbehør, karosserideler og materiell, bilpleiemidler og bilkjemikalier for øvrig.

Medlemmene i Seksjon Deler/Rekvisita samarbeider om en statistikk over sentrale deler og rekvisita som er levert til bransjen.

Medlemmene i Seksjon Deler/Rekvisita leverer til alle sektorer i bilbransjen, som lokale grossister, frittstående verksteder, bilimportører og merkeforhandlere, bensinstasjoner og rekvisitaforretninger.

Seksjon Deler/Rekvisita er medlem i den internasjonale bildel- og rekvisitaorganisasjonen FIGIEFA med sekretariat i Brussel.

Medlem av:


Gruppeunntaket:
  - EU-Forskriften