Om oss

Autobransjens leverandørforening (ABL) er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen. Medlemsbedriftene tilbyr deler, rekvisita, kjemiske produkter, utstyr til verksteder og vaskeanlegg samt service- og reparasjonstjenester.

Rask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpelser av norsk og felleseuropeisk regelverk er sentrale stikkord for autobransjens situasjon og utfordringer. Gjennom opplæring, medlemskontakt, næringspolitisk arbeid og informasjon ivaretar foreningen viktige oppgaver på alle disse områdene.

ABL representerer bransjen i en rekke nasjonale og internasjonale fora, og arrangerer hvert tredje år landets største bilbransjeutstilling, Automessen, i samarbeid med Norges Varemesse.

Seksjon deler og rekvisita består av virksomheter som leverer varer og produkter til alle sektorer innen autobransjen, som for eksempel lokale grossister, frittstående verksteder, bilimportører, merkeforhandlere, bensinstasjoner og rekvisitaforretninger.

På delesiden representerer medlemmene store og velkjente produsenter som også leverer til bilfabrikkene. I henhold til forskriftene skal slike deler ha minst samme kvalitet som originaldeler. Rekvisita-bedriftene omfatter leverandører av utstyr og tilbehør, bilpleiemidler, kjemikalier og lakk.

Gjennom Seksjon deler og rekvisita er ABL medlem i den internasjonale organisasjonen FIGIEFA (Automotive Aftermarket Distributors), som arbeider for å sikre fri og effektiv konkurranse innen reparasjons- og servicemarkedet.

Seksjon Verkstedutstyr omfatter importører av maskiner, utstyr og diagnosesystemer til autobransjen og tilgrensende sektorer som verksteder for anleggs- og landbruksmaskiner. Medlemmene representerer storparten av de internasjonale produsentene på disse områdene.

Innenfor seksjonen organiseres det også et omfattende kompetanseprogram innen helse, miljø og sikkerhet, og autorisasjonskurs på felter som bruk av billøftere, betjening av tømme- og fyllestasjoner samt arbeid med dekkutstyr og aircondition-anlegg.

Gjennom Seksjon verkstedutstyr er ABL medlem i den Europeiske organisasjonen EGEA (European Garage Equipment Association), som arbeider med kvalitet, innovasjon og informasjon innen områdene teknologi, lovgivning og internasjonal standardisering.


Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17B Skøyen N-0275 Oslo E-mail: post@autobransjen.no