topp

Seksjon verkstedutstyr

Seksjon Verkstedutstyr i ABL omfatter alle toneangivende importører av maskiner og utstyr til de forskjellige typer verksteder i bilbransjen, bensinstasjoner og verksteder i tilgrensende sektorer som anleggsmaskinverksteder, landbruksmaskinverksteder m.v. Medlemmene i Seksjon Verkstedutstyr representerer de aller fleste kjente internasjonale produsenter og leverandører av utstyr på respektive sektorer, ikke minst til det moderne verksted med diagnose- og testutstyr.

Seksjon Verkstedutstyr har de senere år, gjennom en egen Teknisk Komité nedlagt ressurser i å heve kompetansen både blant medlemmene, men også blant kundene i bransjen på verkstedsiden. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet har vært stikkord i denne sammenheng.
For servicepersonell på billøftere er det utviklet et eget autorisasjonskurs hvor over 100 servicepersoner i bransjen har blitt autorisert med utgangspunkt i ønske om bedre sikkerhet ved bruk av billøftere. Riktig kontroll, vedlikehold og serviceopplegg er sentrale punkter i denne sammenheng.

Seksjon Verkstedutstyr har også utviklet et autorisasjonskurs for personell som arbeider med tømme-/fyllestasjoner for aircondition-anlegg, et autorisasjonsopplegg som ble etablert i 2003, og som det er stor interesse for. I tillegg til det tradisjonelle utstyr for verksteder og servicestasjoner som er nødvendig for å utføre vedlikehold, service og reparasjoner på biler, herunder dekkusttyr, finner vi også blant seksjonens medlemmer alle toneangivende leverandører av bilvaskemaskiner og høytrykksutstyr.

Seksjon Verkstedutstyr utarbeider en produktstatistikk som kvartalsvis forteller hva som er solgt ut i markedet. Det er også et eget statistikkopplegg for bilvaskeutstyr.

Kunder til medlemmene i Seksjon Verkstedutstyr er alle typer verksteder, både frittstående verksteder og merkeverksteder, bensinstasjoner og spesialverksteder for anleggsmaskiner og landbruksmaskiner. Mange medlemmer har også en rekke industrikunder.

Seksjon Verkstedutstyr er medlem i den Europeiske organisasjonen EGEA - European Garage Equipment Association.

Medlem av: