top of page

Mener EU må fjerne konkurransehindringer

Sommel i EU begrenser bileiernes valgmuligheter i markedet for service- og reparasjonstjenester, mener de uavhengige leverandørene. Nå ber de om mer tempo i lovarbeidet.
I 2010 innførte EU-kommisjonen den konkurranserettslige rammen som skal sikre bileierne valgfrihet knyttet til reparasjoner, vedlikehold og kjøp av reservedeler. Reglene definerer forholdet mellom bilprodusentene og den frie bransjen, blant annet når det gjelder tilgangen til teknisk informasjon.


– Fremdeles består imidlertid noen formelle hindringer når det kommer til etterlevelse av disse bestemmelsene, og på dette feltet jobber EU-systemet så langsomt at vi nå slår alarm, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).


Krever slutt på forsinkelsene

ABL er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen i Norge, og medlem i flere internasjonale organisasjoner som arbeider for å sikre fri og effektiv konkurranse, kvalitetssikring, innovasjon samt informasjon om teknologi, lovgivning og standardisering.


Nå har 10 slike organisasjoner gått sammen om et brev til EU-kommisjonens president, med krav om at det må bli slutt på forsinkelsene som i lang tid har hindret full implementering av bileiernes valgfrihet.


– Det mangler fortsatt lovgivning som sikrer alle bransjeaktører tilgang til data og systeminformasjon som genereres i selve bilen, på teknologiplattformer som bilprodusentene alene kanskje ikke har full disposisjonsrett over, sier Hansen.


Flere år på overtid

I 2020 forpliktet EU-kommisjonen seg til å modernisere den aktuelle delen av datalovgivningen innen utgangen av 2021, ifølge Hansen.


– Nå er vi i 2023 og forslaget er utsatt nok en gang. Den frie bransjen lever i uvisshet om når de gjenstående markedsbarrierene vil bli fjernet. Det innebærer også at investeringsbeslutninger i noen tilfeller settes på vent.


I brevet oppfordres Kommisjonen til å få fart i reguleringsprosessen for en sektorspesifikk forskrift om tilgang til data og systemressurser i kjøretøyet, slik at lovgivningen kan vedtas innen våren 2024.


Kontaktperson:

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening, telefon 907 74 601

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page