top of page
Bærekraftsmålene.jpg

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraft og autobransjens ansvar

På klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 og i Egypt 2022 fikk deltagerlandene en enkel hjemmelekse: Hvordan kan klimagassutslippene kuttes? Her hjemme definerte statsminister Støre Norges mål om å kutte utslippene med 55% frem mot 2030.

For å hjelpe norske bedrifter i gang, ble de 17 bærekraftsmålene  et utgangspunkt for

en omstillings-strategi og det handler om bærekraft i tre dimensjoner:

 

1. Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling,

handler det om å ta vare på naturen og klimaet som fornybar ressurs.

2. Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at

dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig

økonomisk utvikling.

 

3.  Sosial bærekraft handler om å bidra til en samfunnsutvikling som

ivaretar enkeltmennesket og gir økt inkludering, bedre sikkerhet, mer fellesskap,

og fysisk og psykisk helse og velvære for alle

Sett sammen ditt eget «veikart» for å nå målene for din bedrift

Ved å selektere og prioritere blir bærekraftsmålene mer håndgripelige og gjennomførbare for den enkelte bedrift og ofte

vil tiltak føre til at flere av målene blir innfridd.

Alle kan ikke gjøre alt, men som ansvarlig bedriftsleder er det viktig å velge de bærekraftsmålene og delmålene som er naturlig for din bedrift å jobbe videre med. Strategien vil kunne beskrives og visualiseres i mange trinn og kreve omfattende involvering av organisasjonen. En tidslinje som beskriver aktiviteter gjennom perioden og når de ulike målene og delmålene skal gjennomgås. Det er viktig å sette av tid til å forstå de ulike ansvarsområdene arbeidet innebærer og gi rom for diskusjon rundt muligheter og dilemmaer som vil dukke opp.

 

Husk at arbeidet med bærekraftsmålene også kan være et bidrag i markedsføringen og viser at din bedrift tar et større ansvar enn bare det bedriftsøkonomiske.

Har du flere spørsmål om hvordan din bedrift kan nyte godt av Autobransjens fagkunnskap rundt bærekraftsmålene,

ta kontakt med sekretariatet!

Bærekraft-i-tre-dimensjoner_ill.png

Les mer om hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig i NHOs fagartikkel.

Screenshot 2022-12-14 at 14.56.48.png
bottom of page