top of page

Nye regler fremmer reell konkurranse

EU-kommisjonen har innført en konkurranserettslig ramme knyttet til reparasjons- og servicemarkedet. Reglene dekker reparasjon, vedlikehold og handel med reservedeler. De inneholder viktige punkter om forholdet mellom bilprodusentene og den frie bransjen, tilgangen til teknisk informasjon og øvrige bestemmelser for å fremme reell konkurranse.

Her kan du lese mer om EU-forskriften:

Screenshot 2021-11-01 at 14.23.59.png

Ingen garantibegrensninger på å velge selv

Konkurransetilsynet har laget en egen rapport om bileieres valgfrihet ved valg av verksted og reservedeler.
Tilsynet fastslår at bilprodusenter og importører ikke kan stille garantivilkår som begrenser retten til å velge selv, når eier selv betaler for reparasjonen.

Her kan du lese hele rapporten:

Her kan du lese hele rapporten:

Garantiforside.jpg
bottom of page