top of page

Slik bistår vi våre medlemmer… 

Rask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpelser av norsk og felleseuropeisk regelverk er sentrale stikkord for autobransjens situasjon og utfordringer. Gjennom opplæring, medlemskontakt, næringspolitisk arbeid og informasjon ivaretar foreningen viktige oppgaver på alle disse områdene.

Bærekraft

…et «buzz-word» som i mange sammenhenger mangler forankring til konkrete arbeidsoppgaver i bransjen og noe håndfast som bedriftene kan ha som fokus i hverdagen.
Høyskolelektor
Cecilie Staude delte noen av sine tanker og idéer med ABLs medlemer høsten 2022

Les mer!

Baerekraft.jpg
bottom of page