top of page
ABL’s medlemsbedrifter er gruppert i to seksjoner ut fra hva slags produkter og tjenester de tilbyr. Inndelingen gjenspeiler i stor grad også ABLs innsatsområder, i tillegg til oppgavene som følger av å representere bransjen samlet.  

 

Seksjon Verkstedutstyr omfatter importører av maskiner, utstyr og diagnosesystemer til autobransjen og tilgrensende sektorer som verksteder for anleggs- og landbruksmaskiner. Medlemmene representerer storparten av de internasjonale produsentene på disse områdene.

 

Innenfor seksjonen organiseres det også et omfattende kompetanseprogram innen helse, miljø og sikkerhet, og autorisasjonskurs på felter som bruk av billøftere, rullebremseprøvere, betjening av tømme- og fyllestasjoner samt arbeid med dekkutstyr og aircondition-anlegg.

 

Gjennom Seksjon verkstedutstyr er ABL medlem i den Europeiske organisasjonen EGEA (European Garage Equipment Association), som arbeider med kvalitet, innovasjon og informasjon innen områdene teknologi, lovgivning og internasjonal standardisering.

Seksjon deler og rekvisita består av virksomheter som leverer varer og produkter til alle sektorer innen autobransjen, som for eksempel lokale grossister, frittstående verksteder, bilimportører, merkeforhandlere, bensinstasjoner og rekvisitaforretninger.

 

På delesiden representerer medlemmene store og velkjente produsenter som også leverer til bilfabrikkene. I henhold til forskriftene skal slike deler ha minst samme kvalitet som originaldeler. Rekvisita-bedriftene omfatter leverandører av utstyr og tilbehør, bilpleiemidler, kjemikalier og lakk.

 

Gjennom Seksjon deler og rekvisita er ABL medlem i den internasjonale organisasjonen FIGIEFA (Automotive Aftermarket Distributors), som arbeider for å sikre fri og effektiv konkurranse innen reparasjons- og servicemarkedet.

ABL representerer bransjen i en rekke nasjonale og internasjonale fora, og arrangerer hvert tredje år landets største bilbransjeutstilling, Automessen, i samarbeid med Norges Varemesse.

Figiefa_Logo_HD_edited.png
bottom of page