top of page

Smittefrykt vil øke bilbruken

Oppdatert: 15. nov. 2023

Frykten for smitte vil endre nordmenns fremtidige reisevaner, ifølge en ny undersøkelse. Svært mange vil bruke bilen mer enn de gjorde før pandemien.


VIL BRUKE BILEN MER: Smittevernhensyn vil endre nordmenns reisevaner på varig basis, ifølge en ny undersøkelse. (Foto: Colourbox)


34 prosent av de spurte vil av smittevernhensyn på varig basis bruke bilen mer enn før korona, viser undersøkelsen, som er utført av YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL). Rundt halvparten svarer nei. 13 prosent krysser av for vet ikke.


Andelen som vil kjøre mer egen bil er høyest blant de yngre.


I aldersgruppen 18 til 29 år oppgir 42 prosent at de vil bruke bilen mer, og blant de spurte mellom 30 og 39 år svarer hele 45 prosent det samme. Tendensen er særlig tydelig blant unge voksne uten barn og blant de spurte med lav inntekt.


– Blant disse er det nok mange som gjennom kollektivreiser til og fra jobb har måttet leve med forhøyet smitterisiko gjennom pandemien, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.


Oslo-folk vil kjøre mer


I Oslo er andelen som planlegger økt bilbruk spesielt høy. Her vil 53 prosent kjøre mer bil. Også hovedstadsområdet som region utmerker seg, med 46 prosent som oppgir at de vil øke bilbruken.


– Smittetrykket har vært høyt i Oslo og omheng, der folk bor tett og beveger seg mye. Da er det forståelig at mange vil revurdere egne reisevaner, sier Hansen.


Han mener samtidig at svarene bør være et tankekors for hovedstadspolitikerne.


– Bystyreflertallet i Oslo har over tid lagt opp til å redusere bruken av egen bil gjennom avgiftspolitikk, gatestengninger og fjerning av parkeringsplasser. Undersøkelsen antyder at dette ikke nødvendigvis blir noe sikkert vinnerkonsept i årene fremover.


Må tenke nytt


Pandemien, nye reisevaner og at flere foretrekker bilen som fremkomstmiddel krever et større politisk svar enn å kaste enda mer penger ned i et stort, sort kollektivhull, mener Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).


– Det holder ikke for Oslo-politikerne å fortsette å fjerne parkeringsplasser, stenge veier og gjøre det vanskelig for vanlige folk å beholde bilen. Nå må det tenkes nytt for at vi skal klare å løse klimautfordringene samtidig som vanlige liv skal leves, sier Solberg Thorsen.


Han påpeker at mange har fått gode erfaringer med hjemmekontor, nye reisevaner og bruk av bil fremfor kollektivtransport noen dager i uken. Det kan lønne seg både kostnadsmessig og for å få hverdagen til å gå opp, mener han.


– Samtidig flytter nå flere ut av Oslo. Det bidrar også til at færre bruker kollektivløsningene i storbyen. Det ble dessuten satt ny rekord i antall utstedte førerkort i fjor. Aldri har så mange ungdommer tatt sertifikat i løpet av et år. Også det er et viktig signal å ta med seg.
Kontaktperson:


Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL), telefon 907 74 601

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page