top of page

Vet ikke nok om egen valgfrihet


Et flertall av bileiere vet ikke at de trygt kan velge det verkstedet som passer dem best, viser ny undersøkelse. Kunnskapen er alt for lav, mener bransjefolk.


VALGFRIHET: Bileierne kan selv velge hvilket verksted de vil bruke, men kunnskapen om egne rettigheter er begrenset, viser ny undersøkelse. (Foto: Colourbox)


29 prosent tror garantien bortfaller hvis de går utenom merkeverkstedene i bilens garantiperiode, viser undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL). I tillegg oppgir 35 prosent at de ikke vet.


– Bare 37 prosent er fullt ut klar over at garantien gjelder uavhengig av hvilken kategori det valgte verkstedet tilhører. Dette er syv prosent færre enn da vi spurte om det samme i 2020, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.


På spørsmål om de tror et frittstående verksted kan stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte svarer åtte prosent nei, mens 31 prosent krysser av for vet ikke. Bare seks av ti bileiere har fått med seg at det råder full valgfrihet på servicemarkedet.


ABL har gjennom mange år gjort jevnlige målinger om kjennskapen til fritt verkstedvalg.


– Bevisstheten holder seg merkelig lav, til tross for et er publisert mye forbrukerrettet informasjon om dette over en lang periode, sier Hansen.


Halvparten sjekker priser


Pris er den viktigste faktoren ved valg av bilverksted, viser målingen. Allikevel oppgir bare halvparten at de sjekker med flere verksteder før de bestiller service eller reparasjon.


Når det gjelder kvaliteten på arbeidet, mener 33 prosent at det ikke er noen forskjell på de ulike verkstedtypene. 27 prosent tror merkeverkstedene er best, mens 17 prosent holder en knapp på frittstående eller kjedeverksteder. Nesten én av fire svarer vet ikke.


– Det er forståelig at oppfatningene rundt dette ikke gir noe entydig bilde, for det stilles strenge krav til verkstedene generelt. Alle må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data, sier Hansen.


Skillet mellom de ulike verkstedkategorienes roller er heller ikke like skarpt som før, mener han.


Stort informasjonsbehov


Katrine Køste, kjedeleder i AutoMester, er ikke så overrasket over resultatene fra den nye ABL-undersøkelsen.


– Selv om det har vært jobbet godt med forbrukerinformasjon på dette feltet i mange år, er det fortsatt en lang vei å gå før bileierne blir fullt ut kjent med sin rett til fritt å velge verksted, sier Køste.


Hun mener det vil styrke de merkeuavhengige verkstedenes posisjon hvis det blir vanligere at kundene sjekker og sammenligner priser før de bestiller service eller reparasjon.


– Alle våre 220 verksteder er godkjent av Statens vegvesen. Vi dokumenterer alt arbeid, og sørger for at delene vi bruker er av original kvalitet eller bedre. Kontrollen med bransjen er god, så det skal være trygt for bileierne å velge det verkstedet som passer dem best.


Kontaktperson:


Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening, telefon 907 74 601


26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page